Kategori: fatiha suresi okumanın fazileti

Fatiha Suresi Fazileti

Fatiha Suresi Okunuşu 1- Bismillahirrahmânirrahîm. 2- Elhamdü lillâhi rabbil’alemin 3- Errahmânir’rahim 4- Mâliki yevmiddin 5- İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în 6- İhdinessırâtel müstakîm 7- Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn Fatiha Suresi Meali 1- Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. 2- Hamd o âlemlerin Rabbi, 3- O Rahmân ve